Human Resources Specialist

Full Time
Main Location
Charlotte, NC, United States
Open jobs

Date Posted:

2021-05-18-07:00

Country:

Poland

Location:

Tajęcina 111, 36-002 Jasionka, Poland

Cel: realizacja procesów kadrowych w podległych jednostkach organizacyjnych, zgodnie z prawem pracy oraz  strategią Spółki i polityką korporacyjną.

Zakres zadań I odpowiedzialności:

 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej (skierowania na badania, umowy o pracę, aneksy, świadectwa pracy, RP7),
 • Przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (m.in. umowy o pracę, aneksy)
 • Aktualizacja danych w systemie kadrowym (OPTIMA),
 • Administrowanie oprogramowaniem rejestrującym czas pracy,
 • Tworzenie harmonogramów czasu pracy, także dla czterobrygadowej organizacji czasu pracy,
 • Opracowywanie i aktualizacja bieżących raportów i analiz (czas pracy, nadgodziny, wykorzystanie urlopów, nieobecności),
 • Bieżąca współpraca z korporacyjnym Centrum Usług Wspólnych (HR),
 • Prowadzenie działań wynikających z funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Wsparcie administracyjne dla pracowników w zakresie elektronicznych pasków płacowych,
 • Realizacja zadań zapewniających wykonanie celów w obrębie funkcji HR,
 • Realizacja projektów ciągłego doskonalenia w oparciu o system operacyjny ACE,
 • Udział w procesie komunikacji wewnętrznej w Spółce (wg potrzeb).

Kompetencje niezbędne do pełnienia roli zawodowej:

 • Umiejętność ustalania priorytetów,
 • Myślenie analityczne,
 • Umiejętność pracy z dużą ilością danych liczbowych,
 • Sumienność i systematyczność,
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy,

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość prawa pracy i zagadnień polityki społecznej
 • Staż zawodowy w wybranej funkcji HR (preferowana administracja kadrowa / płacowa):
  • Samodzielny Referent min 1 rok,
  • Młodszy Specjalista 3 lata,
  • Specjalista 5 lat.
 • Wykształcenie:
  • Samodzielny referent - wyższe licencjackie,
  • Młodszy Specjalista – wyższe magisterskie ew. wyższe licencjackie + profilowe studia podyplomowe
  • Specjalista – wyższe magisterskie
 • Język angielski pozwalający na swobodną komunikację
 • Swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu MS Office, w szczególności Excel

Raytheon Technologies is An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability or veteran status, age or any other federally protected class.

Privacy Policy and Terms:

Click on this link to read the Policy and Terms

Mission
We're a community of women leveraging our connections into top companies to help underrepresented women get the roles they've always deserved. Simultaneously, we work to build truly inclusive hiring processes and environments where women can thrive and not just survive.
Are you hiring? Join our platform for diversifiying your team
Human Resources Specialist
Collins Aerospace